Tämä tietosuojaseloste koskee Reseptipankki.net -sivustoa, joka kerää käyttäjiltään nimen ja sähköpostiosoitteen käyttäjätunnuksen luomista varten. Sivustolla on myös käytössä Google Analytics 4 -analytiikkatyökalu.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Reseptipankki.net 
Sähköposti: info@reseptipankki.net
Rekisterin nimi: Reseptipankki.net käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käyttäjien nimen ja sähköpostiosoitteen keräämisen tarkoitus on käyttäjätunnuksen luominen, jotta käyttäjät voivat tallentaa, jakaa ja muokata omia reseptejään. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus.

Google Analytics 4 -työkalua käytetään verkkosivujen kävijätietojen analysointiin ja verkkosivujen kehittämiseen. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on verkkosivujen käyttäjän suostumus.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan käyttäjän antamat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite. Google Analytics 4 -työkalu kerää käyttäjän selaintiedot, verkkosivun käytön ajankohdan ja keston sekä käyttäjän sijaintitiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään. Google Analytics 4 -työkalu kerää tietoja käyttäjän verkkosivun käytöstä.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Google Analytics 4 -työkalu käyttää evästeitä, joiden avulla tietoja voidaan siirtää Googlen palvelimille.

Henkilötietojen säilytysaika
Käyttäjän antamat tiedot säilytetään, kunnes käyttäjä poistaa käyttäjätunnuksensa tai pyytää tietojensa poistamista. Google Analytics 4 -työkalun keräämät tiedot säilytetään 26 kuukautta.

Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjällä on oikeus saada tietoa itseään koskevista henkilötiedoista, oikeus pyytää tietojen korjaamista tai poistamista.